Statistieken Buurt St.-Laurentius (Zuidwijk)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk)
(grote groei van 10% naar 2.833 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) is met 267 personen toegenomen van 2.566 personen in 1990 tot 2.833 personen in 2023 (dat is een grote groei van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 8 personen (0,32%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt St.-Laurentius (Zuidwijk), 2: buurt Fransen Plaats (Zuidwijk), 3: buurt Harmonie (Zuidwijk), 4: buurt Karel Oomstraat, 5: buurt C. Teichmann Plaats (Zuidwijk) ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente 10 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt St.-Laurentius (Zuidwijk), 2: buurt Fransen Plaats (Zuidwijk), 3: buurt Harmonie (Zuidwijk), 4: buurt Karel Oomstraat, 5: buurt C. Teichmann Plaats (Zuidwijk), 6: buurt Albertpark (Oostwijk), 7: buurt Wilrijkspl.-W. (Wilrijksplein), 8: buurt Blokken-Kruishofstr. (Wilr.Pl), 9: buurt Den Brandt (Wilrijksplein), 10: buurt Oosterveld (Wilrijkspein), 11: buurt Nachtegalenpark(Wilrijksplein) ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt St.-Laurentius (Zuidwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.281)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) was €33.281. Er waren 1.682 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) was €55.978.143.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt St.-Laurentius (Zuidwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.482Aantal2023
Mannen1.355Aantal2023
0 tot 10 jaar284Aantal2023
10 tot 20 jaar329Aantal2023
20 tot 30 jaar496Aantal2023
30 tot 40 jaar488Aantal2023
40 tot 50 jaar364Aantal2023
50 tot 60 jaar364Aantal2023
60 tot 70 jaar231Aantal2023
70 tot 80 jaar144Aantal2023
80 tot 90 jaar88Aantal2023
90 jaar en ouder49Aantal2023
Aantal inwoners2.833Aantal2023
0 tot 5 jaar139Aantal2023
5 tot 10 jaar145Aantal2023
10 tot 15 jaar158Aantal2023
15 tot 20 jaar171Aantal2023
20 tot 25 jaar200Aantal2023
25 tot 29 jaar296Aantal2023
30 tot 35 jaar268Aantal2023
35 tot 40 jaar220Aantal2023
40 tot 45 jaar185Aantal2023
45 tot 50 jaar179Aantal2023
50 tot 55 jaar183Aantal2023
55 tot 60 jaar181Aantal2023
60 tot 65 jaar112Aantal2023
65 tot 70 jaar119Aantal2023
70 tot 75 jaar80Aantal2023
75 tot 80 jaar64Aantal2023
80 tot 85 jaar51Aantal2023
85 tot 90 jaar37Aantal2023
90 tot 95 jaar35Aantal2023
95 jaar en ouder14Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden34Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners10,32Aantal2022
Gevulde handelspanden32Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen8Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels11Aantal2023
Horecazaken9Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,85Aantal2022
Consumentgerichte diensten12Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,56Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.362Aantal2023
Huishoudens 1 persoon653Aantal2023
Huishoudens 2 personen350Aantal2023
Huishoudens 3 personen139Aantal2023
Huishoudens 4 personen137Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen83Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon48%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.682Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€55.978.143Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.281Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.207Euro2019
Interkwartiel verschil25.247Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt109Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie27Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €10%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €15%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €21%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €10%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€60.437.323Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.516Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.294Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)288Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)81%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Aantal nationaliteiten73Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit543Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)19%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit255Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002G51-Code2024
RegionaamSt.-Laurentius (Zuidwijk)Naam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte26Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.017Aantal2024
Aantal inwoners2.833Aantal2023
Aantal huishoudens1.362Aantal2023
Aantal wagens887Aantal2022
Dichtheid adressen76,32Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners107,20Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens51,54Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens33,56Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder155Aantal2023
Alleenwonend653Aantal2023
Andere persoon100Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)366Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen272Aantal2023
Inwonende andere persoon56Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder240Aantal2023
Kind bij gehuwd paar393Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar143Aantal2023
Lid van collectief huishouden65Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)166Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen228Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties27Aantal2020
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€270.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€316.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€346.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders852Aantal2023
Eigenaars511Aantal2023
% Huurders62%Percentage2023
% Eigenaars38%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.684Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945950Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970372Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200064Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201018Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202038Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900239Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen294Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.390Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.673Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt St.-Laurentius (Zuidwijk). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Ballaarstraat1 - 992018
Durletstraat10 - 92018
Haantjeslei100 - 992018
Jan Van Rijswijcklaan50 - 822018
Lange Lozanastraat100 - 982018

Toon alle 12 rijen met adressen...