Statistieken Deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden
(grote groei van 23% naar 23.796 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden is met 4.509 inwoners toegenomen van 19.287 inwoners in 1990 tot 23.796 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 137 inwoners (0,64%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Leuven, 2: deelgemeente Wilsele, 3: deelgemeente Kessel-Lo, 4: deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden, 5: deelgemeente Deel Korbeek-Lo +Deel Haasrode, 6: deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.582)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden was €41.582. Er waren 13.065 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden was €543.262.615.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Leuven waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen11.953Aantal2023
Mannen11.883Aantal2023
0 tot 10 jaar2.103Aantal2023
10 tot 20 jaar2.160Aantal2023
20 tot 30 jaar4.807Aantal2023
30 tot 40 jaar3.859Aantal2023
40 tot 50 jaar2.682Aantal2023
50 tot 60 jaar2.460Aantal2023
60 tot 70 jaar2.405Aantal2023
70 tot 80 jaar1.743Aantal2023
80 tot 90 jaar1.082Aantal2023
90 jaar en ouder411Aantal2023
Aantal inwoners23.796Aantal2023
0 tot 5 jaar1.065Aantal2023
5 tot 10 jaar1.038Aantal2023
10 tot 15 jaar1.064Aantal2023
15 tot 20 jaar1.096Aantal2023
20 tot 25 jaar1.819Aantal2023
25 tot 29 jaar2.988Aantal2023
30 tot 35 jaar2.208Aantal2023
35 tot 40 jaar1.651Aantal2023
40 tot 45 jaar1.409Aantal2023
45 tot 50 jaar1.273Aantal2023
50 tot 55 jaar1.239Aantal2023
55 tot 60 jaar1.221Aantal2023
60 tot 65 jaar1.209Aantal2023
65 tot 70 jaar1.196Aantal2023
70 tot 75 jaar940Aantal2023
75 tot 80 jaar803Aantal2023
80 tot 85 jaar544Aantal2023
85 tot 90 jaar538Aantal2023
90 tot 95 jaar335Aantal2023
95 jaar en ouder76Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden250Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden233Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen39Aantal2023
Winkels: periodieke goederen15Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen19Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels75Aantal2023
Horecazaken70Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten88Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden17Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens11.844Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.797Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.202Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.173Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.096Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen576Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon49%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen27%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.065Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€543.262.615Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.581Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.354Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€568.998.067Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit17.926Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)2.167Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1971%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)208%Percentage2023
Aantal nationaliteiten993Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit5.910Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)529%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit3.739Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)318%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062DCode2024
RegionaamHeverlee + Deel van BlandenNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.975Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen20.692Aantal2024
Aantal inwoners23.796Aantal2023
Aantal huishoudens11.844Aantal2023
Aantal wagens8.876Aantal2022
Dichtheid adressen10,47Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,05Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens6,00Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,49Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder662Aantal2023
Alleenwonend5.797Aantal2023
Andere persoon865Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.572Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.402Aantal2023
Inwonende andere persoon318Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.040Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.439Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.000Aantal2023
Lid van collectief huishouden547Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.134Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.976Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties157Aantal2020
Huizen-Transacties143Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties131Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties12Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€99.949Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€157.937Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€172.404Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€151.789Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€196.573Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€214.580Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€191.038Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€243.444Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€265.744Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders6.059Aantal2023
Eigenaars5.808Aantal2023
% Huurders51%Percentage2023
% Eigenaars49%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden14.575Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.263Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19704.107Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20005.065Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010795Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020835Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202139Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900386Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.660Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen8.911Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie14.454Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie99Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.