Statistieken Deelgemeente Wilsele

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Wilsele in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Wilsele in de gemeente Leuven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Wilsele
(grote toename van 20% naar 10.213 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Wilsele is met 1.699 inwoners gegroeid van 8.514 inwoners in 1990 tot 10.213 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 51 inwoners (0,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Wilsele: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leuven met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Leuven, 2: deelgemeente Wilsele, 3: deelgemeente Kessel-Lo, 4: deelgemeente Heverlee + Deel van Blanden, 5: deelgemeente Deel Korbeek-Lo +Deel Haasrode, 6: deelgemeente Deel Herent (Wijgmaal).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Wilsele voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Wilsele ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Wilsele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Wilsele. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Wilsele: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.411)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Wilsele. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Wilsele was €41.411. Er waren 5.404 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Wilsele was €223.785.294.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Wilsele in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Leuven waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Wilsele (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Wilsele in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Wilsele: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Wilsele helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Leuven getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Wilsele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Wilsele.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Leuven

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Wilsele. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Wilsele helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Leuven getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Wilsele voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.151Aantal2023
Mannen5.073Aantal2023
0 tot 10 jaar1.129Aantal2023
10 tot 20 jaar1.233Aantal2023
20 tot 30 jaar1.162Aantal2023
30 tot 40 jaar1.361Aantal2023
40 tot 50 jaar1.330Aantal2023
50 tot 60 jaar1.373Aantal2023
60 tot 70 jaar1.180Aantal2023
70 tot 80 jaar795Aantal2023
80 tot 90 jaar436Aantal2023
90 jaar en ouder108Aantal2023
Aantal inwoners10.213Aantal2023
0 tot 5 jaar560Aantal2023
5 tot 10 jaar569Aantal2023
10 tot 15 jaar628Aantal2023
15 tot 20 jaar605Aantal2023
20 tot 25 jaar564Aantal2023
25 tot 29 jaar598Aantal2023
30 tot 35 jaar671Aantal2023
35 tot 40 jaar690Aantal2023
40 tot 45 jaar697Aantal2023
45 tot 50 jaar633Aantal2023
50 tot 55 jaar627Aantal2023
55 tot 60 jaar746Aantal2023
60 tot 65 jaar613Aantal2023
65 tot 70 jaar567Aantal2023
70 tot 75 jaar461Aantal2023
75 tot 80 jaar334Aantal2023
80 tot 85 jaar238Aantal2023
85 tot 90 jaar198Aantal2023
90 tot 95 jaar93Aantal2023
95 jaar en ouder15Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Wilsele. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Wilsele.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden138Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden127Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen20Aantal2023
Winkels: periodieke goederen15Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen21Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels59Aantal2023
Horecazaken24Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten44Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Wilsele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.146Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.164Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.415Aantal2023
Huishoudens 3 personen633Aantal2023
Huishoudens 4 personen612Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen322Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.404Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€223.785.294Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.411Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.681Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€247.105.654Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit9.455Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)318Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1496%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)34%Percentage2023
Aantal nationaliteiten251Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit766Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)99%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit428Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)47%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Wilsele.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24062BCode2024
RegionaamWilseleNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte894Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.413Aantal2024
Aantal inwoners10.213Aantal2023
Aantal huishoudens4.146Aantal2023
Aantal wagens4.641Aantal2022
Dichtheid adressen6,06Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners11,43Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,64Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens5,19Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Wilsele.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder359Aantal2023
Alleenwonend1.164Aantal2023
Andere persoon200Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.906Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.740Aantal2023
Inwonende andere persoon158Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder587Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.834Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar705Aantal2023
Lid van collectief huishouden85Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)758Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen674Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Wilsele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties99Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties69Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties30Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€68.181Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€76.086Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€83.333Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€88.260Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€92.676Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€104.637Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Wilsele.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders971Aantal2023
Eigenaars3.177Aantal2023
% Huurders23%Percentage2023
% Eigenaars76%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Wilsele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.541Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945965Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.389Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.317Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010329Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020334Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202162Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190093Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.626Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen906Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.519Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Wilsele. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.