Statistieken Buurt Zuidstation

Aantal inwoners per jaar in de buurt Zuidstation
(afname van 95% naar 3 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Zuidstation is met 53 personen afgenomen van 56 personen in 2011 tot 3 personen in 2022 (dat is een afname van 95%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -5 personen (-15%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Sint-Gillis met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zuidstation: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Sint-Gillis met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Engelandstraat, 2: buurt Fontainas, 3: buurt Regien, 4: buurt Koningslaan, 5: buurt Bethlehemplein, 6: buurt Denemarkenstraat, 7: buurt Zuidstation.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Zuidstation voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Zuidstation ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Zuidstation

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Zuidstation. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Zuidstation: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.997)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2013 in de buurt Zuidstation. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2013 in de buurt Zuidstation was €32.997. Er waren 12 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2013 in de buurt Zuidstation was €725.930.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2013 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 25 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Zuidstation in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sint-Gillis waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Zuidstation (2016 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Zuidstation in de periode van 2016 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Zuidstation: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Zuidstation helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Gillis getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Sint-Gillis

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Sint-Gillis. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Zuidstation helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Sint-Gillis getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2007 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Gillis

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Sint-Gillis. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Zuidstation helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Gillis getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*24.566Aantal2023
Mannen*24.757Aantal2023
0 tot 10 jaar*4.826Aantal2023
10 tot 20 jaar*4.621Aantal2023
20 tot 30 jaar*8.985Aantal2023
30 tot 40 jaar*10.196Aantal2023
40 tot 50 jaar*7.553Aantal2023
50 tot 60 jaar*6.052Aantal2023
60 tot 70 jaar*3.896Aantal2023
70 tot 80 jaar*2.111Aantal2023
80 tot 90 jaar*877Aantal2023
90 jaar en ouder*206Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Sint-Gillis getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Zuidstation helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*10.536Aantal2023
Gescheiden*3.621Aantal2023
Ongehuwd*33.952Aantal2023
Verweduwd*1.214Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Sint-Gillis getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Zuidstation helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften12Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€725.930Euro2013
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.997Euro2013
Mediaan inkomen per aangifte€30.844Euro2013

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Zuidstation.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*24.653Aantal2023
Vreemdelingen*24.670Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Sint-Gillis getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Zuidstation helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21013A2MJCode2023
RegionaamZuidstationNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte25Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen36Aantal2023
Aantal inwoners3Aantal2022
Aantal huishoudens7Aantal2021
Aantal wagens2Aantal2021
Dichtheid adressen1,45Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,12Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,28Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,08Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Zuidstation.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Zuidstation.

Adressen in de buurt Zuidstation

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Zuidstation. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sint-Gillis.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Fonsnylaan1C - 49B1060
Frankrijkstraat40 - 581060
Veeartsenstraat109 - 1131060